Home / Trekking in Himachal

Trekking in Himachal


Khirganga Track, Malana Track, Grahan Track, Rashol Track, GHNP Tirthan Track, Saleolsar Track,

Book Now

Shimla - Jalori Pass - Manali Trek
Duration : 10 Days
Destination :Shimla - Narkanda - Kumar Sain - Luhri - Anni - Chowai - Takrasi - Khanag - Soja - Banjar - Manali

Book Now

Shimla - Rohroo - Sangla Trek
Duration : 11 Days
Destination : Shimla - Rohroo - Chirgaon - Larhot - Dodra - Kuwar - Jakha - Ruknal - Sangla - Karchham - Shimla

Book Now

Dharamshala - Minkiani Pass - Chamba Trek
Duration : 7 Days
Destination : Mcleodganj (Dharamsala) - Kareri Village - Minkiani Gote - Drakund - Dunali - Chamba

Book Now

Dharamshala - Indrahara Pass - Bharmaur Trek
Duration : 8 Days
Destination : Dharamshala / Mcleodganj - Triund - Lahesh Cave - Chatta Parao - Kwarsi - Lamu & Choli Villages - Bharmaur

Book Now

Mcleodganj - Triun - Illaqua Gote - Mcleodganj Trek
Duration : 7 Days
Destination : Mcleodganj (Dharamshala) - Gunna Devi - Jari Gote via Kanjrala - Illaqa Gote - Triund - Mcleodganj

Book Now

Morchella Trek
Duration : 10 Days
Destination : Manali - Manikaran - Pulga - Khirganga - Tundabhuj - Pandu Bridge - Mantalai Lake - Tundabhuj - Manikaran - Manali

Book Now

Spiti Trek
Duration : 11 Days
Destination : Manali - Schiling - Dhankar Lake - Lalung - Demuel - Kaumik - Langza - Kibber - Kaza - Sangal - Shimla

Book Now